En aquest apartat trobareu les convocatòries d’ajudes i subvencions del Consell de Mallorca en l’àmbit de les biblioteques.


Convocatòria de subvencions any 2016 per a la dotació dels equipaments de les biblioteques, dels arxius i dels museus de les entitats d'administració local o dels organismes públics que en depenen, i les bases que la regeixen BOIB núm. 87 de 9 de juliol de 2016 (Termini: 11-07-2016 a 02-08-2016)