En aquest apartat trobareu les convocatòries d’ajudes i subvencions del Consell de Mallorca en l’àmbit de les biblioteques.Acord del Consell Executiu, de 12 d'abril de 2017, relatiu a l’aprovació de la Convocatòria de subvencions any 2017 al fons municipal d'inversions per a equipaments culturals i per a les festes declarades d'interès cultural, de les entitats d'administració local o dels organismes públics que en depenen (Boib 20/04/2017)


Termini: Del dia 21 d'abril al dia 12 de maig (ambdós inclosos).