Coneix les característiques del patrimoni de pedra en sec


Elements

Coneix les diferents construccions i les seves funcions

Protecció

Coneix els conjunts patrimonials que han estat reconeguts i protegits

Restauració

Coneix les actuacions dirigides a recuperar els elements patrimonials

Formació

Coneix l'ofici i les iniciatives que es duen a terme per a formar margers

Pedra en sec a Europa

Paisatges

Espais singulars resultat de la interacció de factors naturals i humans

Prevenció de riscos naturals

Coneix el paper de les estructures de pedra en sec en la prevenció de riscos