Español

Què és?


L'equip de Projecció i Acció Cultural del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, del Consell de Mallorca, posa en marxa el Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca (CACIM), amb els objectius de constituir una borsa d'oferta cultural a Mallorca per promoure la itinerància d'activitats culturals dels diferents àmbits de la creació: arts visuals, escèniques, musicals, literàries, etc. i difondre els projectes que es desenvolupen en aquests àmbits.


El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, amb aquesta finalitat, vol posar a l’abast dels professionals un canal per rebre les propostes que podran formar part de la borsa de projectes del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca.A qui va adreçat?


Les persones físiques o jurídiques de qualsevol nacionalitat, constituïdes com a professionals, empreses, associacions o com a entitats amb personalitat jurídica pròpia amb domicili o establiment permanent o delegació a Mallorca, que duguin a terme activitats culturals.Objectius


- Crear una plataforma web de difusió de l’oferta cultural professional de Mallorca


- Garantir una oferta cultural dinàmica i professional de qualitat.


- Esdevenir una eina útil als ajuntaments de Mallorca per programar activitats culturalsCom funciona?


El Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca (CACIM) es regeix per les Normes de selecció de projectes per al Catàleg d'Activitats Culturals del Consell de Mallorca (CACIM) que varen ser publicades al BOIB núm 58, del 13 de maig de 2017.


L’esmentat catàleg va lligat a la convocatòria de subvencions al Fons d'Activitats del CACIM adreçada a les entitats d’administració local o els organismes públics que en depenen que té com a objectiu dur a terme activitats culturals incloses en les seccions del Catàleg d’activitats culturals del Consell de Mallorca (CACIM).


La realització d'aquestes activitats culturals genera la posada en marxa de dos circuits: Cultura en Xarxa (música, exposicions, rutes, conferències, cinema, art de carrer, activitats foment de la lectura i activitats d'integració lingüística) i CAEM (teatre i dansa).

Contacte


PROJECCIÓ I ACCIÓ CULTURAL


Telèfon: (34) 971 219 516/616/549


Fax: (34) 971 219 642


Adreça: Plaça de l’Hospital, 4. 07012. Palma de Mallorca


A/e: cacim@conselldemallorca.netVeure la convocatòria de subvencions del Fons d'activitats del CACIM a la Seu Electrònica