EspañolEnglish
23/05/18





Blocs temàtics



1. Patrimoni immaterial, història, catalogació i protecció.


2. Arquitectura, enginyeria, paisatge, intervencions i usos nous.


3. Xarxes i museus virtuals, noves tecnologies, turisme, interpretació i divulgació.



Modalitats de presentació



Comunicacions orals (10 minuts): presentacions orals que s’incloguin en qualssevol dels àmbits temàtics del Congrés.



Pòsters: presentacions en format de cartell que s’incloguin en qualssevol dels àmbits temàtics del Congrés.



Llengües: català, castellà i anglès. Hi haurà traducció simultània en les tres llengües.





Organitzadors: