Español
16/08/18

L'Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca (ASIM), creat pel Consell de Mallorca, es va inaugurar l'11 de maig de 1999. Depèn de la Secció d'Arxius i Patrimoni Documental del Departament de Cultura i és un arxiu especialitzat en el cinema, la fotografia, la música i la història oral en relació amb l'illa de Mallorca.
És de lliure accés per a tots els ciutadans i ciutadanes.

L'Arxiu del So i de la Imatge neix amb l'objectiu de localitzar, recuperar, conservar i difondre el patrimoni fotogràfic, audiovisual i fonogràfic produït a Mallorca o relacionat amb l'illa, de qualsevol època, temàtica, format o suport.