Español
23/07/18Servei dirigit als investigadors, als professionals i al públic general interessat en investigar els fons de l'ASIM a les seves instal·lacions.

La consulta de la documentació de lliure accés no té més limitacions que les derivades de l'estat de conservació, o que l'organització de la qual no estigui finalitzada, o bé es trobi en procés de restauració, o en qualsevol altre tractament necessari per garantir les funcions de l'ASIM.


Els investigadors podran accedir directament a les bases de dades disponibles per a consulta dels fons de l'ASIM.