A la Seu electrònica del Consell de Mallorca podeu consultar la informació següent relativa als grups polítics que actualment estan constituïts: composició, assignacions econòmiques, personal adscrit i dades de contacte.