El projecte «ERA» (European Rural Almanac: keeping traditional culture alive) cerca recuperar la cultura dels almanacs europeus mitjançant accions de recerca, cooperació i difusió. El projecte pretén fomentar el diàleg intercultural entre els països europeus a través d’una xarxa de cooperació a llarg termini, que permetrà establir ponts de comunicació entre la tradició i la innovació.


El present projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva del seu autor. La Comissió no és responsable de l'ús que es pugui fer de la informació que es difon aquí


Socis

Objectius

Activitats

Resultats