Descobreix aquest majestuós edifici, la història, l' arquitectura...La seu del Consell de Mallorca es troba situada al carrer de Palau Reial, núm.1, de Palma i, si vols visitar-la (visita totalment gratuïta), posa' t en contacte amb nosaltres per telèfon, al 971 173 505, o per correu electrònic, a l'adreça següent visites@conselldemallorca.net