Visites guiades gratuïtes dirigides a grups per conèixer la història de la institució i de l'edifici.Per poder solicitar la visita poden fer-ho a través de visites@conselldemallorca.net o al telèfon 971 173819.