Activitat que consisteix a fer una revisió antropomètrica (mesurar l'alçada, el pes, el percentatge de greix corporal, l'índex de massa corporal, la pressió arterial, la freqüència cardíaca màxima i en repòs, etc.).

banner inferior (aparece en el medio)


Calendari de les associacions de Palma. Dates i llocs


OPCIÓ PRIMERA


26 de novembre i 11 de desembre de 2012, de les 10 a les 13 h, a Palma (edifici de la Misericòrdia, plaça de l’Hospital, 4)


OPCIÓ SEGONA


27 de novembre i 12 de desembre de 2012, de les 10 a les 13 h, a Palma (edifici de la Misericòrdia, plaça de l’Hospital, 4)


OPCIÓ TERCERA


28 de novembre i 13 de desembre de 2012, de les 10 a les 13 h, a Palma (hotel Entitats, c/ Felip II, 17, 3r pis (edifici del mercat del Camp Redó), cantonada Cotlliure, 24)


OPCIÓ QUARTA


29 de novembre i 14 de desembre de 2012, de les 10 a les 13 h, a Palma (edifici de la Misericòrdia, plaça de l’Hospital, 4)


OPCIÓ CINQUENA


30 de novembre i 17 de desembre de 2012, de les 10 a les 13 h, a Palma (hotel Entitats, c/ Felip II, 17, 3r pis (edifici del mercat del Camp Redó), cantonada Cotlliure, 24)OPCIÓ SISENA


10 de desembre i 21 de desembre de 2012, de les 10 a les 13 h, a Palma (hotel Entitats, c/ Felip II, 17, 3r pis (edifici del mercat del Camp Redó), cantonada Cotlliure, 24)Calendari de les associacions de la part forana. Dates i lloc


OPCIÓ PRIMERA


12 de novembre i 3 de desembre de 2012, de les 10 a les 13 h, a Inca (centre sociocultural, carrer del Bisbe Llompart, 56)


OPCIÓ SEGONA


14 de novembre i 4 de desembre de 2012, de les 10 a les 13 h, a Manacor (centre sociocultural, carrer de Pius XII, 5)


OPCIÓ TERCERA


16 de novembre i 5 de desembre de 2012, de les 10 a les 13 h, a Llucmajor (claustre de Sant Bonaventura, carrer de Fra Joan Garau, 2)


OPCIÓ QUARTA


19 de novembre i 18 de desembre de 2012, de les 10 a les 13 h, a Marratxí (centre de formació Balanguera, carrer de la Balanguera, s/n; devora el centre de salut Martí Serra, sa Cabana)


OPCIÓ CINQUENA


21 de novembre i 19 de desembre de 2012, de les 10 a les 13 h, a Calvià


OPCIÓ SISENA


23 de novembre i 20 de desembre de 2012, de les 10 a les 13 h, a Selva (Club de Selva, centre de formació (antiga caserna), carrer de l’Església, 7)