Temes que us poden interessar


Benvinguts a la pàgina web de la secció d'artesania del Consell Insular de Mallorca, on hi podreu trobar:


Dies Europeus de l'Artesania 2017

El 31 de març, 1 i 2 d'abril, tindràn lloc, a l'illa de Mallorca, activitats relacionades amb l'artesania

Obtenció de Cartes

Informació sobre l'obtenció de la Carta d'Artesà (CA), la Carta de Mestre Artesà (CMA), la Carta de Mestre Artesà Honorífic (CMAH) i el Document de Qualificació Artesanal (DQA), així com la documentació que s'ha de presentar, impresos, requisits, etc.

Renovació de Cartes
senalles 279-200

Informació sobre la renovació de la Carta d'Artesà (CA), la Carta de Mestre Artesà (CMA), el Document de Qualificació Artesana per emprese (DQA) i la Carta de Mestre Artesà Honorífic, així com la documentació que s'ha de presentar, impresos, requisits, etc.

Legislació i marc normatiu

Informació sobre la legislació i el marc normatiu de l'artesania a les Illes Balears.

Registre d'artesans ››

Informació i consulta sobre els diferents Registres de l'Illa de Mallorca: Empreses Artesanes, Mestres Artesans Honorífics, Mestres Artesans i Artesans.

El Repertori d'Oficis Artesans

Informació sobre el Repertori d'Oficis Artesans: els oficis, la seva definició, les famílies, els vídeos, etc.

Subvencions i ajudes

Informació sobre les diferents convocatòries d'ajudes i subvencions per als artesans: estat, tràmits, documentació, etc.

Fires i Mercats ››
fires i mercats

Informació sobre els Mercat Artesans i fires d'Artesania.

Premis d'Artesania

Informació sobre els premis d'artesania a l'illa de Mallorca: històric de convocatòries, estat, tràmits, documentació, etc

Promoció Econòmica

Informació per fomentar i donar suport a projectes i activitats d'iniciativa pública i privada considerades d'interès públic local en l'àmbit del comerç i del producte local, així com per organitzar esdeveniments culturals i esportius de gran repercussió i interès turístic.

Ordenança General de Subvencions