Temes que us poden interessar


Benvinguts a la pàgina web de la secció d'artesania del Consell Insular de Mallorca, on hi podreu trobar:


Obtenció de Cartes

Informació sobre l'obtenció de la Carta d'Artesà (CA), la Carta de Mestre Artesà (CMA), la Carta de Mestre Artesà Honorífic (CMAH) i el Document de Qualificació Artesanal (DQA), així com la documentació que s'ha de presentar, impresos, requisits, etc.

Renovació de Cartes
senalles 279-200

Informació sobre la renovació de la Carta d'Artesà (CA), la Carta de Mestre Artesà (CMA), el Document de Qualificació Artesana per emprese (DQA) i la Carta de Mestre Artesà Honorífic, així com la documentació que s'ha de presentar, impresos, requisits, etc.

Legislació i marc normatiu

Informació sobre la legislació i el marc normatiu de l'artesania a les Illes Balears.

Registre d'artesans ››

Informació i consulta sobre els diferents Registres de l'Illa de Mallorca: Empreses Artesanes, Mestres Artesans Honorífics, Mestres Artesans i Artesans.

El Repertori d'Oficis Artesans

Informació sobre el Repertori d'Oficis Artesans: els oficis, la seva definició, les famílies, els vídeos, etc.

Subvencions i ajudes

Informació sobre les diferents convocatòries d'ajudes i subvencions per als artesans: estat, tràmits, documentació, etc.

Fires i Mercats ››
fires i mercats

Informació sobre els Mercat Artesans i fires d'Artesania.

Premis d'Artesania

Informació sobre els premis d'artesania a l'illa de Mallorca: històric de convocatòries, estat, tràmits, documentació, etc

Promoció Econòmica

Informació per fomentar i donar suport a projectes i activitats d'iniciativa pública i privada considerades d'interès públic local en l'àmbit del comerç i del producte local, així com per organitzar esdeveniments culturals i esportius de gran repercussió i interès turístic.

Ordenança General de Subvencions