El 12 de setembre és la diada de Mallorca. Es commemora el jurament fet per Jaume II l'any 1276 de la Carta de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca, que es convertiren en la base jurídica del nostre país.


Adreça electrònica de la persona remitent:  
Adreça electrònica de la persona destinatària: