Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

El Consell concedeix 423 mil euros per promoure l’esport federat escolar a Mallorca (10.05.2018)


El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat aquest dijous la concessió d’ajuts a vuit federacions esportives perquè promoguin activitats relacionades amb l’esport base en disciplines com hípica, activitats subaquàtiques, lluita olímpica, futbol, patinatge, bàsquet, handbol i atletisme. Els ajuts formen part de la línia de subvencions del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports dotada aquest 2018 amb 1,2 milions d’euros.


Els beneficiaris d’aquesta línia de subvencions, destinada a clubs i federacions esportives, participen del programa “Esport Escolar Federat a Mallorca” que impulsa la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca i que està adreçat a esportistes en edat escolar interessats a desenvolupar un més alt nivell esportiu d’àmbit federatiu.


 


Les federacions han de presentar al Consell un programa d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar a desenvolupar entre el 31 d’octubre de 2017 i el 30 d’octubre de 2018, que inclogui les categories de nins i nines en edat escolar –des dels 6 fins als 16 anys-: iniciació, benjamí, aleví, infantil i cadet. En tots els casos, l’esportista ha de disposar de llicència esportiva expedida per la federació esportiva corresponent. La subvenció cobrirà les despeses generades en motiu del desenvolupament de l’activitat com és l’arbitratge, l’organització i assistència, així com despeses de material i gestió com és el lloguer de les pistes de competició.


 


Tots aquests aspectes es detallen en un conveni anual que cada federació signa amb el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell i que determina, entre d’altres coses, que les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del programa “Esport Escolar Federat a Mallorca” han d’estar homologades, tenir en compte la normativa relativa a supressió de les barreres arquitectòniques i garantir l’accés lliure i gratuït a les competicions o activitats que s’hi desenvolupin.


 


Les 8 federacions esportives que han vist autoritzats avui els seus ajuts en el Ple del Consell de Mallorca són la Federació d’Hípica de les Illes Balears (9.936 €), la Federació Balear d’Activitats Subaquàtiques (11.225,05€), la Federació Balear de Lluita Olímpica (14.958,05€), la Federació de Futbol de les Illes Balears (222.664,86€), la Federació de Patinatge de les Illes Balears (16.855,17€), la Federació de Bàsquet de les Illes Balears (106.998,89€), la Federació Balear d’Handbol (15.131,74€) i la Federació d’Atletisme (25.988,04€).


 


En total, les subvencions aprovades sumen 423.757,80 € d’una línia de subvencions per a clubs i federacions que aquest 2018 ha crescut per segon any consecutiu fins al 1.246.093,59€, amb un increment del 10,8% de pressupost per promoure activitats relacionades amb l’esport escolar federat.