Departament de Participació Ciutadana i Presidència
El comitè d’Igualtat aprova el pla que durà al Consell de Mallorca a ser una institució més igualitària (09.01.2018)


Amb l'aprovació del Pla d'igualtat per part del comitè d'Igualtat del Consell de Mallorca, el departament de Participació Ciutadana i Presidència fa una pasa més per l'aprovació final en el Ple. Un fet que comportarà més mitjans per una aplicació real i efectiva de la igualtat entre dones i homes als llocs de treball de la institució.Jesús Jurado presentant l'estudi per al pla d'igualtat al Consell de Mallorca
 


 


El Pla d'Igualtat del Consell de Mallorca preten donar solucions al diagnòstic que avui el vicepresident segon i conseller de Participació Ciutadana i Presidència, Jesús Jurado, ha presentat al Comitè d’Igualtat i que ha estat elaborat des d'una perspectiva transversal, integrant els diferents departaments i organismes autònoms, així com els diferents nivells de responsabilitat del personal del Consell. “Es tracta d’una diagnosis que ens ha permés crear un pla d’Igualtat que ve a corregir aquestes desigualtats.”

Per tal de poder tenir una radiografia, el més realista possible sobre la corporació, s'ha desenvolupat una anàlisi per tal de detectar les necessitats i prioritats amb les quals s'ha de treballar, així com la participació i consens per arribar a la proposta del pla definitiva. Per aquest motiu i abans de presentar el pla d'Igualtat al ple, Jurado ha presentat l'anàlisi quantitatiu i qualitatiu duit a terme i que ha condicionat el futur pla.
 
Segons les xifres presentades hi ha un 63'7% d'homes i un 36'3% de dones al Consell, les quals ocupen majoritàriament categories professionals del personal administratiu i tècnic, enfront de l'alta presència dels homes als càrrecs de responsabilitat. En la distribució de les persones funcionàries de carrera, només un 30% són dones. 
 
A l'hora d'observar els diversos departaments, podem trobar un equilibri a Cultura; més presència femenina a Presidència, Economia i l'IMAS i una marcada presència masculina, als departaments de Medi Ambient, Territori i Desenvolupament Local.

Dins l'IMAS, l'estudi demostra que s'inverteixen algunes xifres, amb un 78% de dones i un 22% d'homes amb una marcada segregació pels tipus de feines lligades amb els serveis socials. En categoria professional la segregació és molt significativa, ja que els càrrecs de responsabilitat el percentatge d'homes dobla el de les dones.
 
Amb l'aplicació del pla d'Igualtat, el Consell de Mallorca, acomplirà amb l'obligatorietat legal de les institucions públiques a fomentar la igualtat efectiva entre dones i homes; "consolidant el benestar sociolaboral de les persones treballadores del Consell amb la promoció de la igualtat en l'àmbit de l'ocupació pública, com a eix de govern i exemple de funcionament públic. També inclourem un seguiment periòdic per garantir que hi hagi els mitjans per la seva aplicació real i efectiva. A més, un cop tinguem el Pla d'Igualtat aprovat i que presentarem en breu, serà el torn del Protocol contra l'assetjament sexual a l'àmbit laboral." Ha explicat Jurado durant la presentació.


 


 


 


Un cop analitzades les xifres i els resultats, el departament de Participació Ciutadana i Presidència, d'on depèn Igualtat, està dissenyant un pla on es preveu una distribució i promoció d'accés al lloc de treball i mobilitat; formació adaptada dins de l'horari laboral i major flexibilitat pels permisos per persones treballadores amb persones amb discapacitat al càrrec, per tal de fomentar la conciliació familiar. En matèria de retribució, s'encarregarà un estudi de la bretxa salarial i s'exigirà transparència en l'assignació de complements.


 


 


 


 

Documents relacionats