Departament de Participació Ciutadana i Presidència
Oberta la convocatòria de subvencions de serveis d’ambulàncies i trofeus per a esdeveniments esportius a Mallorca (17.03.2017)


La Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca destinarà 100.000 euros durant aquest 2017 en subvencions per als serveis d’ambulàncies i per al subministrament de medalles, plaques i trofeus per a entitats sense ànim de lucre que organitzin esdeveniments esportius i/o competicions dirigits a la promoció de l’activitat física i l’esport a Mallorca.


La resolució d’aquesta convocatòria de subvencions s’ha publicat aquest dijous al BOIB núm. 32 i el termini de presentació de sol·licituds comença a partir d’avui, divendres 17 de març, fins el 30 de novembre de 2017.


 


Les sol·licituds s’han de presentar com a mínim un mes abans de la realització de l’esdeveniment pel qual se sol·licita la subvenció. No obstant això, es poden presentar amb una antelació mínima de deu dies hàbils les sol·licituds que es refereixin a esdeveniments que s’hagin de desenvolupar durant el primer mes de vigència d’aquesta convocatòria.


 


A més, cada entitat únicament pot presentar dues sol·licituds de subvencions per a dos esdeveniments diferents. En cada sol·licitud es pot demanar la subvenció pel servei d’ambulàncies –dotada amb 79.625 euros per aquest 2017-, i pel subministrament de medalles, plaques i trofeus –dotada amb 21.778 euros- o per ambdós conceptes a la vegada. Això si, referits sempre al mateix esdeveniment.


 


Adjuntam el Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 32, de 16 de març de 2017, on s’ha publicat aquesta convocatòria de subvencions del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

Documents relacionats