Departament de Desenvolupament Local
El Consell de Mallorca inicia el procés del traspàs de les competències de Joventut (26.02.2018)


La comissió mixta Govern-Consell s’ha reunit per primera vegada per començar amb el procés estatuariUn moment de la reunió
El 15 de setembre es farà efectiu el traspàs de les competències en matèria de joventut, tal com s’ha acordat a la primera reunió de la Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells Insulars. Durant la trobada el Govern ha fet entrega del plec tècnic i la proposta econòmica al Consell de Mallorca per iniciar el procés estatutari pertinent.


En aquest sentit, el president de la institució insular, Miquel Ensenyat ha afirmat que “el Consell de Mallorca està totalment preparat per assumir aquestes competències i poder complir amb l’Estatut d’Autonomia, una passa més en el full de ruta que ens hem fixat per construir un Consell més fort i avançar cap a l’autogovern assumint més responsabilitats per millorar la gestió des de la proximitat, d’aquesta manera avancem per convertir el Consell en el vertader govern de l’illa”.


Per la seva part el director insular de joventut, Àlex Segura, ha manifestat que “el traspàs de les competències suposa reprendre un impuls a les polítiques de joventut en l’àmbit insular” i ha incidit en la “necessitat de dur a terme accions de proximitat amb els ajuntaments en matèria de joventut, entenent que són els municipis els que saben quines són les necessitats immediates de la seva població jove”.


Una vegada les competències siguin efectives el Consell treballarà la coordinació municipal per garantir una prestació integral i adequada al conjunt de l’illa; donarà assistència jurídica, econòmica, formativa i tècnica en matèria de joventut i lleure als municipis; i elaborarà, aprovarà i, si n’és el cas, modificarà el Pla insular de joventut.


Per altra banda la Direcció Insular de Joventut també serà l’encarregada de preparar i gestionar els programes i les accions juvenils d’àmbit insular, tant els propis com els que se’ls hagin delegat o transferit, així com els estudis i publicacions que siguin d’interès per al jovent. En l’àmbit associatiu es donarà suport tècnic, econòmic i material a les entitats juvenils com a forma prioritària de fomentar la participació del jovent.


Finalment dintre de les competències també s’inclou establir programes i accions que facilitin l’autonomia personal del jovent i promoguin hàbits de vida saludables i actituds responsables, solidàries i de respecte a la diversitat.


La Direcció Insular actual està formada per 8 treballadors i després del traspàs efectiu comptarà amb un total de 13 persones. El cost d’aquesta transferència serà de 750.000 euros.

Documents relacionats