Departament de Territori i Infraestructures

La Comissió de Patrimoni inicia l’expedient per declarar el ball dels Cossiers de Montuïri Festa d’Interès Cultural (13.02.2018)


El Consell de Mallorca disposa del termini d’un any per dur a terme aquesta declaració. Ara, la incoació d’aquest expedient es publicarà en el BOIB i s’obrirà un mes d’informació pública per rebre possibles al·legacions. Serà el Ple del Consell l’òrgan que prendrà l’acord final.
Adreça electrònica de la persona remitent:  
Adreça electrònica de la persona destinatària: