Departamento de Territorio e Infraestructuras

La Comissió de Patrimoni inicia l’expedient per declarar el ball dels Cossiers de Montuïri Festa d’Interès Cultural (13.02.2018)


El Consell de Mallorca disposa del termini d’un any per dur a terme aquesta declaració. Ara, la incoació d’aquest expedient es publicarà en el BOIB i s’obrirà un mes d’informació pública per rebre possibles al·legacions. Serà el Ple del Consell l’òrgan que prendrà l’acord final.


Des d’avui, el ball dels Cossiers de Montuïri és un poc més a prop de ser declarat festa d’interès cultural (FIC) per part del Consell de Mallorca. I és que la Comissió Insular de Patrimoni Històric, presidida pel vicepresident primer, Francesc Miralles, ha aprovat per unanimitat incoar aquest expedient de declaració. I ho fa després de rebre l’informe favorable tant del Consell Assessor de Cultura Popular de Mallorca com del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears.


 


Ara l’acord pres avui per la Comissió de Patrimoni d’iniciar l’expedient de declaració dels Cossiers de Montuïri festa d’interès cultural es publicarà en el BOIB i s’obrirà un termini d’exposició pública d’un mes, durant el qual es podran presentar al·legacions. L’expedient d’incoació també es publicarà a la pàgina web del Consell de Mallorca. La tramitació d’aquest expedient farà que sigui estudiat en Ponència Tècnica de Patrimoni i que, posteriorment, sigui la Comissió de Patrimoni la que proposi elevar aquesta declaració al Ple del Consell, que és l’òrgan que pren l’acord final.


 


Segons consta en l’informe tècnic d’aquesta incoació, en el cas de Montuïri els Cossiers apareixen documentats des de 1750 i, des d’aquesta data, i com a fet diferenciador respecte a altres manifestacions similars, s’ha mantingut, de manera ininterrompuda, la seva celebració a l’espai, el temps i amb els elements materials que li són propis. Aquesta continuïtat “li atorga un alt valor identitari tant per a la comunitat que els realitza i són part activa, com per tots aquells que participen de l’experiència veient ballar els cossiers”. És una festa que és transmesa i recreada des de la infància; un ball que el temps ha convertit en una expressió cultural única, que encara manté vius els seus significats per a la comunitat on s’insereix.


 


Al maig de 2016, l’Ajuntament de Montuïri va remetre al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca la sol·licitud per declarar els Cossiers de Montuïri festa d’interès cultural.


 


Fins a dia d’avui, el Consell de Mallorca ha declarat 7 festes d’interès cultural, d’acord amb la Llei 1/2002 de 19 de març, de cultura popular i tradicional. Es tracta de Sant Antoni de Sa Pobla, es Firó de Sóller, els Cavallets i Sant Joan Pelós de Felanitx, els Cossiers de Manacor, els Cossiers d'Alaró i el Sermó de l’Enganalla a Llucmajor. Totes aquestes FIC es consideren part del patrimoni cultural immaterial de Mallorca que, segons la UNESCO, cal salvaguardar potenciant el seu estudi, documentació i registre.