Departament de Territori i Infraestructures

Es reinicien les obres del tram II de la Via Connectora (19.12.2017)


La setmana passada es va signar l’acta de reinici d’obres amb l’empresa contractista. El termini de les obres correspon a la pròrroga de quinze mesos.


Les obres del tram II de la Via Connectora (Ma-30) s’han reiniciat aquesta setmana. Són les del tram comprès entre la rotonda de la carretera de Manacor (Ma-15) i la rotonda de la carretera vella de Sineu (Ma-3011).


La setmana passada es va firmar l’acta de reinici d’obres entre el Departament de Territori i Infraestructures i la unió temporal d’empreses (UTE) a la qual es va adjudicar el contracte. El termini de l’obra és de quinze mesos i conclourà dia 15 de març de 2019.  


Aquest termini és la pròrroga que el Consell de Mallorca ha concedit després que el Consell Consultiu informàs la institució insular que les obres d’aquest tram les havia de continuar l’empresa adjudicatària.


Durant aproximadament un mes, hi ha hagut diverses reunions entre el personal tècnic d’Infraestructures i Mobilitat i les persones responsables de la UTE per arribar a un acord. En tot moment, l’objectiu principal del Consell ha estat que les obres d’aquesta carretera acabin el més aviat possible.   


Aquestes primeres setmanes es treballarà en els serveis afectats que passen per la zona de la carretera. Aquests serveis són els d’aigua potable, d’energia i de gas, entre d’altres, que s’han de retirar de l’espai pel qual ha de transcórrer la via nova i que s’han de situar en una altra ubicació.


A partir de mitjan gener, ja començaran les obres sobre el terreny. La previsió és que una de les primeres actuacions es faci a la intersecció amb la carretera de Manacor (Ma-15).


Així com avancin les obres, s’anirà informant puntualment de tots els desviaments que s’hagin de fer a causa de l’obra. En tots els casos, s’aportaran alternatives perquè les molèsties que s’ocasionin siguin mínimes. 


La UTE que va guanyar el contracte està formada per les empreses Obras y Pavimentaciones MAN SA, Torrescamara y Cia de Obras SA; Estel, Ingeniería, i Construcciones y Pavimentaciones Siquier SA.