Departament de Medi Ambient
9 municipis es beneficiaran de les subvencions destinades a acabar amb els abocadors d’enderrocs (06.06.2018)


El Departament de Medi Ambient destinarà més de 200.000 euros a la línia de subvencions per a la retirada de residus d’obra o demolició no perillosos a abocadors incontrolats
Adreça electrònica de la persona remitent:  
Adreça electrònica de la persona destinatària: