Departament de Medi Ambient
9 municipis es beneficiaran de les subvencions destinades a acabar amb els abocadors d’enderrocs (06.06.2018)


El Departament de Medi Ambient destinarà més de 200.000 euros a la línia de subvencions per a la retirada de residus d’obra o demolició no perillosos a abocadors incontrolats


El Consell de Mallorca ha aprovat avui concedir a 9 ajuntaments les subvencions per a la retirada de residus d’obra o demolició no perillosos a abocadors incontrolats per a l’any 2018.


 


Concretament se’n veuran beneficiats als ajuntaments de Sant Llorenç des Cardassar amb 40.000 euros, Ses Salines amb 38.290 euros, Marratxí amb 40.000 euros, Sencelles amb 16.814 euros, Inca amb 40.000 euros, Costitx amb 4.408 euros, Estellencs amb 11.192 euros, Maria de la Salut amb 6.673 euros i Porreres amb 4.354 euros. En total 201.732 euros que ajudaran als municipis amb acabar amb aquests abocadors il·legals.


 


Aquesta línia d’ajudes econòmiques es va convocar al mes de febrer passar i estava destinada als ajuntaments i a les entitats locals menors de Mallorca perquè poguessin eliminar els punts d’abocament il·legals en terrenys municipals i prevenir la seva proliferació. L’objectiu que es cerca des del Departament de Medi Ambient és impulsar una política de millora de la gestió de residus i la recuperació de l’entorn.


 


Tots aquells ajuntaments sol·licitants han hagut de presentar un projecte concret fent referència a la retirada d’enderrocs a sòl públic i sempre duits a terme per una empresa externa al consistori i autoritzada com a gestora de residus. La partida màxima destinada a cada municipi era de 40.000 euros però podia incloure fins a 3 projectes d’actuació. Les despeses de treballs admeses han de ser realitzades i justificades entre l’1 de juliol de 2017 i el 30 de juny de 2018.


 


A través de la subvenció, el Consell es farà càrrec del 80% de les despeses de retirada d’enderrocs, d’estudis previs a la realització dels treballs, de transport i a derivades del tractament posterior dels enderrocs a les instal·lacions de la concessionària Mac Insular.


 


Del 20% restant del projecte se n’haurà de fer càrrec l’ajuntament sol·licitant, i quan demani la subvenció haurà de presentar la documentació acreditativa que disposa d’aquests diners, bé amb recursos propis o amb ajuts de tercers.


 


L'abocament incontrolat de residus de construcció i demolició, és una activitat il·legal que en molts de casos desemboca en la creació d'un punt que pot provocar l'abocament d'altres tipus de residus. Les conseqüències d'aquests punts negres són la creació d’acúmuls de materials (deixalles, residus sòlids urbans i runa de construcció, entre altres) que poden ser origen, entre d'altres, de contaminació de sòls, contaminació d'aigües, risc d'incendis, creació de focus d'infeccions, plagues d'insectes i rosegadors, males olors, i una ocupació incontrolada del territori que contribueix a la destrucció del paisatge i dels espais naturals, conseqüències que tenen una correcció molt complexa.