Departament de Medi Ambient
El Consell de Mallorca treballa activament per el reconeixement professional dels margers (26.09.2017)


El reconeixement que permetrà posar en marxa accions formatives amb titulacions oficials homologades i assegurar el reconeixement de l’ofici i dels professionals a nivell estatal i europeuParticipants a la reunió
La setmana passada el Consell de Mallorca va acollir en el refugi de Son Amer la segona reunió del grup de treball per la redacció de la Qualificació Professional de Constructor de Pedra en Sec.


L’objectiu d’aquest treballs és la inclusió de l’ofici de marger en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professional (CNCP), i la creació de la seva Certificació Professional. Aquesta passa esdevindrà essencial pel futur de l’ofici, ja que permetrà posar en marxa accions formatives amb titulacions oficials homologades, i assegurar el reconeixement de l’ofici i dels professionals a nivell estatal i europeu.


A la reunió han assistit el cap de servei de “Investigación Metodológica” i el responsable de “Coordinació metodològica”, ambdós de l’Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL - Ministeri d’Educació, Cultura i Esports), el Coordinador de patrimoni etnològic del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, tres representants del Gremi de Margers de Mallorca, el director i un tècnic de l’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB), i dos assessors experts en la matèria.


La reunió va permetre conèixer les característiques constructives de pedra en sec de la Serra, recollir la informació les tasques realitzades pels margers i perfilar l’esborrany de qualificació.

Documents relacionats