Departament de Benestar i Drets Socials
El servei d'intèrprets de llengua de signes de l’IMAS ha realitzat 1.451 serveis el 2017 (25.04.2018)


L’objectiu de la institució insular amb aquest departament és garantir la igualtat d’oportunitats de les persones que pateixen discapacitat auditivaAquest servei està format per tres professionals i té com a principal objectiu garantir el dret de les persones sordes a expressar-se en la seva llengua en qualsevol àmbit
El servei d'intèrprets de la llengua de signes de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha dut a terme durant l'any 2017 un total de 1.451 serveis i ha atès un total de 103 persones amb discapacitat auditiva.


L’IMAS disposa d’un servei d’intèrpret de llengua de signes, format per tres professionals, que té com a principal objectiu garantir el dret de les persones sordes a expressar-se en la seva llengua en qualsevol àmbit i fomentar la igualtat d'oportunitats; reduir les barreres de comunicació a persones amb discapacitat auditiva per a dur a terme determinades gestions i facilitar la integració social i afavorir l'autonomia d'aquest col·lectiu.


Concretament, aquest servei consisteix en l’acompanyament que ofereixen els intèrprets de llengua de signes a les persones amb discapacitat auditiva que ho sol·licitin per perquè puguin realitzar sense dificultats comunicatives els seus tràmits administratius, mèdics, judicials....


Així, dels 1.451 serveis que s'han duit a terme, els més nombrosos són els acompanyaments mèdics, amb un total de 542 serveis, seguits de les gestions o tràmits, que sumen 343 serveis. Així mateix, també destaquen les assistències a reunions (190 serveis) o les ajudes a la comprensió escrita i llegida i les interpretacions de cridades telefòniques (amb 93 serveis cadascun d'ells).


Des del servei d'interpretació de llengua de signes també es duen a terme altres tipus de serveis com ara la interpretació dels plens de la institució (80 serveis) o les interpretacions de conferències i cursos (22 i 14 serveis en cada cas), entre d'altres.


Pel que fa al perfils dels sol·licitats atesos, s'atengueren 103 persones amb discapacitat auditiva (53 homes i 50 dones), de les quals, 20 són noves usuàries. Respecte l'àmbit territorial, la majoria del serveis, 1.353 en concret, es varen dur a terme a Palma.

Documents relacionats