Departament de Benestar i Drets Socials
L'IMAS aposta per les energies renovables (08.11.2017)


La institució insular ha instal·lat plaques solars fotovoltaiques a la seva seu central de Palma i al centre de menors Puig dels Bous, un projecte que ha comptat amb una subvenció de 36.000 euros provinent del Govern de les Illes Balears i de fons europeus.Margalida Puigserver, Joan Groizard, Javier de Juan i Jaume Català avui durant la visita a les plaques solars fotovoltaiques que l'IMAS ha instal·lat a la seva seu central.
La consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, i el director general d'Energia, Joan Groizard, acompanyats de Javier de Juan i Jaume Català, vicepresident i gerent de l'IMAS respectivament, han visitat avui les plaques solars fotovoltaiques de 15.000 W que la institució insular ha instal·lat recentment a la seva seu central del carrer General Riera de Palma.


 


Concretament, s'han instal·lat plaques fotovoltaiques d'autoconsum sense injecció a la xarxa, fet que significa que la mateixa instal·lació produeix la suficient energia que necessita l'edifici fins a un màxim de 15.000 W. A més, també s'ha instal·lat un Inversor, element que converteix l'energia que produeixen els panell fotovoltaics de corrent continua a corrent alterna i l'injecta a la xarxa de l'edifici.


 


Per tal de poder dur a terme aquests projecte, l'IMAS ha rebut per part de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern Balears un subvenció de 18.000 euros per a cada una de les instal·lacions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica a les administracions públiques, una convocatòria també finançada amb fons europeus. El cost total de les respectives instal·lacions de plaques solars ha estat de 38.510,72 euros a la seu de l'IMAS, i de 30.802,05 al centre de menors Puig dels Bous.


 


 


Dades tècniques


 


En el cas del projecte executat a la seu central de l'IMAS, s'han instal·lat un total de 56 unitats de panells fotovoltaics amb una capacitat màxima de producció de 275 W en condicions ideals, la qual cosa dóna una potència en condicions ideals de 15.400 W, coneguda també com a Potència Pico. En el cas del Puig dels Bous, s'han instal·lat 58 unitats amb una capacitat màxima de producció de 265 W i una Potència Pico de 15.370 W.


 


Pel que fa a l'estalvi previst en cost energètic, es preveu que en un any es puguin estalviar fins a 2.886 euros en el cas de la seu central de l'IMAS, i de 2.898 en el cas del centre de menors Puig dels Bous. A més dels beneficis econòmics, s'ha de comptar també amb els beneficis ecològics en ambdós edificis, els quals són els següents:


 


- Estalvi anual d'energia primària de 58.161,3 kWh/any a la seu central i 58.416 kWh/any a Puig dels Bous


- Estalvi anual de crema de combustible de 5.002 kg/any a l'IMAS i de 5.023 kg/any a Puig dels Bous


- Estalvi d'emissions CO2: 19.067,2 kg/any a la seu central i 19.150,7 kg/any al centre de menors Puig dels Bous.

Documents relacionats