Departament de Benestar i Drets Socials
El Consell de Mallorca regularitzarà el Joch de Ministrils amb un procediment negociat per garantir el seu manteniment (02.04.2012)


El conseller de presidència, Jaume Juan, ha manifestata que mantenir la situació actual dels músics és "legal, econòmica i tècnicament inviable”Rafel Pons, Jaume Juan i Maribel Crespí, durant la roda de premsa
El Consell de Mallorca regularitzarà la situació del Joch del Ministrils mitjançant la convocatòria d’un procediment negociat per executar el programa d’actuacions anuals, ja que l’interès de la institució insular és continuar comptat amb aquesta formació musical que participa als actes protocol·laris i institucionals. Així ho ha anunciat avui el conseller de Presidència, Jaume Juan, que ha comparegut en roda de premsa acompanyat de la directora insular de Relacions Institucionals, Maribel Crespí, i el director insular d’Hisenda i Funció Pública, Rafel Pons.


Des del passat mes de juny el Consell està elaborant la nova relació de llocs de feina per adaptar-la a la nova organització de la institució insular i per posar ordre als llocs de feina que estan fora de la Relació Laboral de Treballadors. Així, entre d'altres, ja s’ha regulat la situació dels treballadors dels refugis i s’han dotat 26 places de bombers.


“Dins aquesta revisió dels llocs de feina, ens hem trobat que els Ministrils es trobaven en una situació irregular”, ha manifestat el conseller, qui ha explicat que “fa deu anys que encadenen contractes d’obra i servei, una situació irregular, ja que a aquests treballadors els hi correspondria la condició de personal laboral indefinit no fix”.


El conseller, qui ha reiterat que la intenció de l’equip de govern és mantenir la figura dels Ministrils, ha explicat que, a més de trobar-se en una situació irregular, el seu cost actual “és absolutament inviable”, ja que és de 231.000 euros, mentre que el seu cost en funció del tipus de feina i la jornada laboral, 200 hores anuals, hauria de ser de 62.000 euros.Dit d’una altra manera, si fessin feina 35 hores setmanals, com qualsevol treballador, rebrien una retribució anual de 72.500 euros, un sou molt superior al meu o al de la presidenta del Consell” ha destacat Juan.


Per tot això, i després de mantenir diverses reunions amb ells, el Consell ha decidit iniciar els tràmits per convocar un procediment negociat, per un import màxim de 62.000 euros per garantir la permanència del Joch del Ministrils del Consell, “procediment al qual evidentment es podran presentar els actuals Ministrils” ha apuntat el conseller.

Documents relacionats