Municipis de Mallorca

Accés als webs dels ajuntaments de l'illa de Mallorca

Mapes de Mallorca

Mapa turístic, de noms de carreteres...en format jpg

Ubicació geogràfica

Mallorca, illa mediterrània per excel·lència, es troba situada al mig de la Mediterrània occidental, creuer de camins entre Orient i Occident, entre el Nord i el Sud, nexe de comunicació de riques i antigues civilitzacions.