• Els registres en color rosa indiquen que el document és el darrer complet en vigor, únicament substituït per les modificacions parcials aprovades posteriorment.
  • La segona columna després de la data s’utilitza únicament en cas de que la reunió es faci en dos dies. La columna 1 indica la data de finalització i la segona del dia i mes d’inici.
  • Quan es marca el registre en verd indica que es tracta d’una suspensió parcial de planejament.