Temas que te pueden interesar
El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en data 23 de desembre de 2009, a proposta del conseller executiu del departament d’Interior i atesa la necessitat de procedir a la cobertura de les places vacants de personal funcionari i personal laboral del Consell de Mallorca i de l’Agència de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, organisme autònom dependent del Consell, va aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2009. Les places que l’integren les podeu trobar al BOIB núm 189 de 29 de desembre de 2009.

De les places aprovades a l’oferta pública, per l’any 2010 únicament s’han convocat trenta places de Bomber –a Conductor –a. Podeu consultar les Bases en el BOIB núm. 48 de 25 de març 2010.

Així com es vagin convocant d’altres es donarà publicitat a aquesta pàgina web i als corresponents Butlletins Oficials.


  • Oposiciones y concursos convocados el año 2011
  • Oposiciones y concursos convocados el año 2010
Documentos relacionados