• Consulteu els terminis per passar la ITV segon el tipus de vehicle i la seva antiguitat
  • Tipus d'inspeccions i documentació a presentar per a cada procediment
  • MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE QUART I LA DISPOSICIÓ FINAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES, PER A L'ANY 2013.
  • Palma, Inca o Manacor