TurismeConsell i Govern junts en la recuperació de Can Weyler (26.05.2010)


La presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, i el conseller d’Habitatge i Obres Públiques, Jaume Carbonero, han signat un conveni de col·laboració per rehabilitar el casal senyorial de Can Weyler.Armengol, Carbonero, Oliver i Gòdia
El conveni té com objecte establir el règim de col·laboració entre l’Administració autonòmica de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per fer el projecte de reforma i d’execució de Can Weyler. Una vegada que el Consell de Mallorca ha acreditat l’adquisició de Can Weyler, la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques es compromet a dur a terme el projecte de rehabilitació de l’edifici.

La presidenta del Consell, Francina Armengol, ha explicat que l’objectiu és convertir Can Weyler en espai de dinamització turística de Mallorca, i revalorar els diferents paisatges culturals de l’illa i el seu patrimoni des de diverses vessants: històrica, arquitectònica, natural i etnològica.

La presidenta ha explicat que l’adquisició serà immediata, però ja s’ha avançat feina gràcies a aquesta col·laboració institucional, ja s’ha fet la valoració i la taxació de l’edifici, i també el Pla d’usos i serveis. Per la seva banda, la conselleria d’Habitatge i d’Obres Públiques del Govern de les Illes Balears ja ha realitzat els estudis previs i el document de l’Estat Actual de l’edifici.

Per altra part, el conseller d’Habitatge i Obres Públiques, Jaume Carbonero, ha aplaudit la iniciativa del Consell de Mallorca i, en concret, del Departament d’Economia i Turisme, per adquirir l’edifici de Can Weyler i per recuperar-lo, ja que significa també una millora per a Palma.

Adjuntam més informació del conveni.
Documents relacionats