Serveis i ajudes als ajuntamentsServeis tècnics de suport i assessorament als municipis


Assessorament econòmic i comptable:
Cap de Servei: Pere Carlos Arnaiz
Tel: (34) 971 173 526
pcarlos@conselldemallorca.net

Assessorament jurídic:
Secretària-Interventora adscrita al SAT: Patricia Moreno Romero
Tel: (34) 971 173 509
pmoreno@conselldemallorca.net

Com hi puc arribar?

Autobús