Urbanisme i territori
Actualització de geoserveis (11.11.2011)


Actualització dels serveis de patrimoni (ws_patrimoni) i de plans directors sectorials (ws_pds)


Nova informació del Pla Director Sectorial de Residus Urbans de Mallorca al geoservei de mapes (WMS) i de dades (WFS) dels plans directors sectorials del Consell de Mallorca (ws_pds)
Al geoservei de mapes (WMS) de patrimoni (ws_patrimoni) s'han afegit noves capes de Béns d'Interès Cultural (BIC) i Béns Catalogats (BC) amb geometries de línies i polígons (delimitacions i entorns de protecció)