La finalitat d'aquest pla és assegurar la cooperació a les obres i serveis de competència municipal, mitjançant el finançament de les inversions que els distints ajuntaments de Mallorca consideren necessàriesEl Pla d'Obres i Serveis (POS) ofereix:
  • Subvencions adreçades als ajuntaments i altres entitats locals per a equipaments i infraestructures.
  • Suport a les corporacions locals de Mallorca per a la direcció d'obra i la redacció de projectes.
  • Supervisió i seguiment dels projectes.
Reglament de cooperació municipal. Tota la informació que fa referència a:
  • Obres i serveis subvencionables i entitats beneficiàries
  • Criteris de finançament del Pla i selecció de les actuacions
  • Presentació i tramitació de les sol·licituds
  • Aprovació i tramitació del pla
  • Contractació i execució de les obres
  • Presentació i tramitació de les sol·licituds
  • Aprovació i tramitació del Pla

Memòria POS 2007-2010
Aquí teniu la memòria del Pla d’Obres i Serveis dels darrers 4 anys (2007-2010). En aquest document, hi trobareu una relació de les inversions fetes els darrers anys a tots els municipis de l’illa a través del POS estricte, però també es recullen altres informacions que fan referència a infraestructures i serveis municipals que han tengut el suport del Consell.

Així, hi apareixen relacionats molts dels projectes d’obres que han estat objecte de convenis de Cooperació Tècnica, les ajudes per la detecció i reparació de fuites d’aigua a les xarxes públiques, etc.