Tasques, dotacions materials...


Funcions

En què consisteixen les intervencions dels bombers

Recursos materials

Edificis, equipament personal, vehicles

Tasques realitzades

L'activitat dels bombers en xifres