Cultura
Informació de l'Institut d'Estudis Baleàrics sobre proves de certificació de coneixements de llengua catalana (30.11.2012)
Institut d’Estudis Baleàrics


Certificats oficials de coneixements de llengua catalana


Proves de gener de 2013


Nivells A2, B1, B2, C1, C2 i LA (llenguatge administratiu)


 


Termini d'inscripció: del 26 de novembre al 10 de desembre de 2012


Més informació a http://ieb.caib.es