Recursos i eines per aprendre i utilitzar la llengua catalana

Apunta't al català

  • Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana (autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre els certificats de català...).
  • Els professors David Paloma i Mònica Monserrat presentaren a la Misericòrdia el Diccionari de dubtes del català oral (07.06.2012)
  • Selecció de webs per aprendre català
  • Campanyes i associacions que promouen la llengua