L'objectiu general es donar visibilitat a l’aportació, sovint menyspreada o oblidada, de les dones als diferents àmbits socials (ciències, arts, treball, economia, esport, educació, etc.)

Documents relacionats