IgualtatEl Consell de Mallorca presenta la Guia de llenguatge no sexista i els cursos de formació per a una comunicació igualitària (30.11.2017)


Les direccions insulars d’Igualtat i de Política Lingüística treballen conjuntament per garantir la no discriminació per raó de sexe amb l’edició de la Guia de llenguatge no sexista i l’oferiment de cursos de formació al personal. El vicepresident segon i conseller de Participació Ciutadana i Presidència, Jesús Jurado juntament amb les directores insulars d’Igualtat i Política Lingüística, Nina Parrón i Aina Sastre n’han fet avui la presentació.Nina Parrón, Jesús Jurado i Aina Sastre presentant la Guia de llenguatge no sexista
​El Departament de Participació Ciutadana i Presidència, per mitjà de les direccions insulars d’Igualtat i de Política Lingüística, ha editat la Guia de llenguatge no sexista i ha organitzat cursos sobre llenguatge igualitari per al personal del Consell que estan tenint una molt bona rebuda.


A l’actualitat, la legislació disposa que les dones i els homes són iguals davant la llei i posseeixen els mateixos drets i deures. Malauradament, encara avui la realitat és molt diferent i la dona continua en una situació de clar desavantatge enfront de l’home; una de les manifestacions més notables d’aquesta desigualtat és el fet d’ocultar la dona en el llenguatge, així com de representar-la mitjançant imatges sexistes o discriminatòries.


La comunicació administrativa, per evitar caure en errors d’altre temps, ha de donar compte d’aquesta nova realitat, i recórrer a totes les estratègies lingüístiques i visuals que donin un tractament homogeni als dos sexes. És amb aquesta finalitat que el Consell de Mallorca ha elaborat la Guia de llenguatge no sexista, i un decàleg de la imatge. Aquesta guia és una ampliació d’una primera guia que es va editar l’any 2010 i també es farà arribar a tots els ajuntaments de Mallorca.


Tant en la guia com en el curs de formació s’hi poden trobar estratègies lingüístiques i propostes que tracten homes i dones de manera igualitària. Tots els exemples que s’hi recullen es relacionen amb els documents més habituals en l’Administració. “Partint del principi d’igualtat, i de les obligacions que tenen les administracions públiques de vetlar per la igualtat de gènere, l’objectiu és que tots els documents o campanyes que es generin des de qualsevol institució local siguin respectuosos, inclusius i correctes.” Ha finalitzat Jurado.


Les dues primeres edicions dels cursos s’han duit a terme aquesta mateixa setmana amb molt bons resultats; generant una demanda de més cursos per part dels les persones assistents.  


Documents relacionats