Aprovació inicial del Reglament de cooperació local en matèria d'activitats en l'àmbit de l'illa de Mallorca

Dates exposició pública: de dia 7 de novembre de 2016 a dia 20 de desembre de 2016 (ambdós inclosos)


Adreça electrònica de la persona remitent:  
Adreça electrònica de la persona destinatària: