Unitat d'Actuació núm.8 NS Puigpunyent

Aprovació definitiva dels estatuts i les bases d'actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació núm. 8 de les Normes subsidiàries de planejament del municipi de Puigpunyent