Subvenciˇ: Sense termini

  • Departament de Desenvolpament Local

 
  • L'objecte d'aquesta convocatòria és l'adquisició de vehicles 100 % elèctrics per a la prestació de serveis de competència municipal.

 
  • Es poden acollir a aquesta convocatòria tots els ajuntaments de Mallorca (excepte Palma) i les entitats locals menors.

 
  • Acord i Annexos
  • Annex 0, Annex I, Annex II, Annex III, Annex IV, Annex V.
  • Acord assignació als ajuntaments
  • Adhesiu. Les mides estan especificades al propi document, però es poden augmentar proporcionalment si ho estimeu necessari. No és recomanable fer reduccions ja que les lletres més petites perdrien llegibilitat. L'adhesiu s'ha de col·locar a la part dreta de darrera del vehicle, preferentment en el vidre. En el cas que el vehicle sigui una motocicleta, l'adhesiu es pot col·locar al lloc que es consideri més adient.


 
  • Dos (2) mesos des de la recepció de la notificació de l'Acord.

 
Fer la solĚlicitud
Presencialment