Sense termini

Direccio Insular de Cooperació Local i Caça. 
Les ajudes que es concediran a través del Pla Especial aniran destinades a l’execució d’obres i serveis de competència municipal dels articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.


 
Tots els ajuntaments de Mallorca (excepte Palma) i l’entitat local menor de Palmanyola.


 
 
Consultar l'Acord i el Règim de Concertació.


 
Fer la solĚlicitud
Presencialment
  • Una vegada aprovat definitivament el Pla Especial i comunicat als ajuntaments el termini per fer la sol·licitud serà de 2 mesos.

Per telŔfon