Sense termini

Secció d'Artesania de la Direcció Insular de Turisme, Promoció Econòmica i Turisme


 
En aquest apartat podreu obtenir l'autoliquidació de les taxes relatives a Artesania i en concret:
La Taxa per a la Sol·licitud de drets d'examen i sol·licitud de Carta d'Artesà o de Carta de Mestre Artesà.
La Taxa per a l'Expedició de carnets, certificats o altres documents d’aptitud per al desenvolupament d’una activitat determinada.
La Taxa per a la Renovació de carnets, certificats o altres documents d’aptitud d’una activitat determinada.
La Taxa per a la Inspecció de Qualificació i l'Obtenció del Document de Qualificació Artesana.


 
Important!!!
L’autoliquidació i pagament de les taxes no implica la tramitació administrativa de l’expedient per part de l’interessat, essent necessari la presentació de tota la documentació assenyalada en la normativa davant d’un registre oficial.


PASSES:


1.Autoliquidació i pagament de les taxes relatives a artesania: ENTRAU


Tramitada l’autoliquidació telemàtica el pagament es podrà fer a:


A) Entitats bancàries col·laboradores (pagament presencial):


S’ha d’imprimir el document per al pagament i dur-lo a l'entitat bancària. El justificant de pagament serà la validació electrònica i el segell bancari de l’entitat col·laboradora. Així mateix, i una vegada que s’hagi acreditat el pagament per part l’entitat col•laboradora al Consell de Mallorca (dos dies), es podrà obtenir un altre tipus de justificant de pagament introduint les dades que es sol•liciten: ENTRAU


B) De forma telemàtica.


Una vegada fet el pagament s’ha d’imprimir el justificant del pagament per l’usuari.
També podrà fer el pagament telemàticament en un moment posterior si ha imprès el document de pagament en el moment d’optar pel pagament presencial, introduint a l’efecte les dades relatives a <emissora, referència, identificació i import> que apareixen al document d’ingrés: ENTRAU


En qualsevol de les modalitats, el justificant de pagament serà tramés al vostre correu electrònic.


2.Recuperació de justificant de pagament:
En cas que sigui necessari recuperar un justificant de pagament podreu fer-ho des d'aquest enllaç: ENTRAU


3.Verificació de l’autenticitat dels documents :
Amb el codi VD que surt al document d’ingrés es podrà verificar l’autenticitat del document. ENTRAU


4.Carpeta fiscal ciutadana: (L’accés a la carpeta fiscal ciutadana requereix acreditació telemàtica)
Els particulars i tots els que realitzin gestions tributàries amb el Consell de Mallorca i la seva administració institucional poden obtenir la seva informació ENTRAU


DADES DE CONTACTE DEL DEPARTAMENT DE ECONOMIA I HISENDA DEL CONSELL DE MALLORCA
Per a la resolució de qualsevol dubta o incidència en relació a la tramitació de les autoliquidacions i el pagament telemàtic es pot posar en contacte amb el departament d’artesania del Consell de Mallorca:
Teléfon: 971219734 / 971173865
Direcció: plaça de l'hospital, 4
Correu electrónic: artesania@conselldemallorca.net


 
Obert tot l'any