El Consell Executiu del Consell de Mallorca en sessió de dia 10 de febrer va adoptar l’acord d’aprovar les aportacions econòmiques als Ajuntaments de població inferior o igual a 2.000 habitants per a la instal.lació i/o adequació d’hidrants per a emergències.