Assessorament municipal dirigit a l'autogestió del servei de recollida selectiva de paper, cartró, vidre i envasos lleugers.Adreça electrònica de la persona remitent:  
Adreça electrònica de la persona destinatària: