El Consell de Mallorca, des del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, ha impulsat la campanya de Repensem Mallorca, amb l'objectiu de redefinir amb la ciutadania les línies estratègiques del govern insular per als anys propers. D'aquesta manera, mitjançant la Direcció Insular de Participació Ciutadana i Joventut es treballen processos de participació amb les diferents direccions insulars i amb la ciutadania en general.


banner inferior (aparece en el medio)


Des de la Direcció Insular de Cultura, s'ha volgut impulsar un procés de participació per repensar les polítiques que el Consell de Mallorca ha de desenvolupar en el món de les arts escèniques.Amb la col·laboració de les dues direccions insulars, us volem convidar a participar en aquest procés.


S'han elaborat els qüestionaris per conèixer l'opinió i les propostes dels professionals de les arts escèniques i de la ciutadania.


Us convidam a respondre el qüestionari , en funció del vostre interès i de la vostra perspectiva professional o ciutadana. Amb la informació obtinguda durant tot el procés, s'arribaran a les conclusions necessàries per desenvolupar les línies estratègiques de les arts escèniques a Mallorca.


Ens podeu fer arribar qualsevol altra aportació a través del web Repensem Mallorca


Moltes gràcies per la vostra participació