Departament de Modernització i Funció Pública
Smart Mallorca com a destinació intel·ligent (16.11.2017)


Durant la celebració del Smart City Expo World Congress, a Barcelona, s’han presentat les oportunitats que suposarà el projecte Smart Mallorca per ser una destinació intel·ligent.
Adreça electrònica de la persona remitent:  
Adreça electrònica de la persona destinatària: