La presidència del Consell

Miquel Ensenyat Riutort


President del Consell de Mallorca