Proposta de delimitació provisional de les zones aptes per a la comercialització d'estades turístiques en habitatges d'ús residencial

El termini d'informació pública comença el 29 de gener de 2018 i finalitza el 12 de març de 2018, ambdós inclosos

Acord de suspensió de l'atorgament de llicències i autoritzacions simultani a l'Aprovació inicial del PECMA pel Ple del Consell Insular de Mallorca

Publicat en el BOIB núm. 159, de 28 de desembre de 2017

Pla director sectorial d'equipaments comercials de Mallorca (PECMa)

Publicada l'aprovació inicial en el BOIB núm. 159, de 28 de desembre de 2017. El termini per presentar al·legacions comença el 29 de desembre de 2017 i finalitza el 5 de març de 2018, ambdós inclosos

Proposició de «Llei de camins públics i rutes d'interès excursionista de Mallorca»
Revisió parcial del Pla Territorial Insular de Mallorca
Pla d'intervenció d'àmbits turístics (PIAT) de l'illa de Mallorca. Fase I
Audiència i exposició pública del Pla de vies ciclistes per a l'illa de Mallorca

Dijous 3 d'agost de 2017 s'ha publicat al BOIB núm. 95 l'Edicte del Consell Insular de Mallorca relatiu a l'acord que obre un tràmit d'audiència i exposició pública amb relació al «Pla de Vies Ciclistes per a l'illa de Mallorca». El termini per lliurar aportacions comença dia 4 d'agost i acaba dia 6 d'octubre, ambdós inclosos. Aquestes aportacions poden lliurar-se al Registre General del Consell de Mallorca o mitjançant qualsevol altra forma admesa a la vigent legislació de procediment administratiu.